Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHOV OVCÍ OBECNĚ, HISTORIE APOD

Obrazek

Chov ovcí je na dnešním území ČR datován již k 9. století. Toto zvíře bylo chováno pro svůj mnohostranný užitek a vysokou odolnost vůči klimatickým podmínkám. Společně s kozou patří ovce k nejstarším domestikovaným zvířatům  této planety. Oblasti Karpat a Beskyd byly z historických pramenů místy, kde došlo k rozvoji valašnicko-salašnického způsobu chovu. V prvopočátcích byly ovce intenzivně dojeny. Jednalo se o hrubovlnné cápové-valašské ovce. Ve 14. století se na našem území podílel chov ovcí rovnou 3/4 na stavu všech hospodářsky chovaných zvířat. Důležitým mezníkem v historii byla doba feudalismu. O ovce se v té době starali mistři ovčáci, kteří tvořili samostatný a zcela svobodný 4 stav (znáte jistě píseň "ovčáci čtveráci"). Ono zpívané slovo "čtveráci" bylo výrazem právě onoho čtvrtého stavu, které přinášelo ovčákum: osvobození od roboty, možnost svobodně  oženit se bez souhlasu  pána a jejich děti mohly jít na studia . Práce ovčáka byla v té době vysoce ceněna a ovčák byl osobou velmi váženou. Chov ovcí i v dávné historii prošel řadou krizí, což vedlo v výraznému snížení počtu chovaných zvířat. Z 2 228 587 ks chovaných ovcí v roce 1837 došlo k poklesu stavů v roce 1935 na 40 302 ks.Svůj vzestup zažilo toto odvětví chovů v dobách socialismu, kdy nejvyšších stavů bylo dosaženo v roce 1990 - 429 714 ks. Hluboký propad mezi roky 1990 - 2000 byl zapřičíněn vysokou agilností našich politiků, kteří podepsali po pádu železné opony smlouvy o nákupech levnější ovčí vlny z Austrálie. Tímto krokem došlo k  velmi dramatickému snížení stavů chovaných ovcí. Chovu ovcí tak nezbylo nic jiného, než se transformovat a  místo produkce vlny se zaměřit na produkci kvalitního masa. Tato transformace, ač užitečná, však s sebou přinsela rapidní pokles stavů ovcí. Dnes v porovnání s EU naše republika značně pokulhává v počtu ovcí chovaných na 100 ha zemědělské půdy. Nejvíce ovcí je chováno v Asii  a Africe. Co se týče zemí tak mezi největší chovatele patří Austrálie.

Stavy ovcí chovaných na území ČR

kategorie / rok

1945

1960

1990

2000

2007

ovce celkem (ks)

274.691

228.419

429.714

84.108

168.910

Struktura plemen v letech 1990 - 2002 (%)

rok / plemena

vlnařská plemena

kombi plemena

masná plemena

plodná a dojná

1990

62,9

36,4

0,6

0,1

2002

0

58,8

35

6,2

V současné době spočívá význam chovu ovcí v jejich mnohostranné užitkovosti. Ovce vedle hlavních produktů (maso, mléko, vlna, kůže, rohy a paznehty) poksytují i vedlejší produkty (lanolin, střeva, krev, lůj, předžaludky). Nepřímý užitkem je např. produkce mrvy a vypásání chráněných území, či míst, která jsou pro ostatní hospodářská zvířata nepřístupná.

Česká republika patří ve spotřebě ovčího a jehněčího masa na k zemím s velmi nízkou spotřebou. V současné době se spotřeba pohybuje na úrovni 0,15 kg. Přitom ovčí maso patří mězi velmi kvalitní masa. Zejména jehněčí maso, je mezi jižními národy (Řecko, Itálie) velmi ceněno. Maso často bývá označováno jako maso dětí a starců. Je velice lehce stravitelné a v mnoha vyspělých zemích je často podáváno lidem v rekonvalescenci.

Na této stránce se opatě, jako u kapitoly chovu koz zaměřím nyní na plemena, s tím že do budoucna budou rozpracovány témata vlnoznalství, produkce masa, zpracování mléka aj. 

Předky dnešních kulturních plemen ovcí jsou:

Ovis musimon - muflon -- předek evropských a asijských ovcí
Ovis canadensis - ovce tlustorohá
Ovis ammon - argali - středoasijská
Ovis orientalis - urial - ovce kruhorohá
Ovis vignei - arkal - ovce stepní
 Ovis nivicola - ovce sněžná

Obr.: Ovce středoasijská - argali

Obrazek

Odborné termíny (zde vyberu odborné termíny, které považuji za důležité):

Jarka - jehnička ve věku 6 -12 měs.

Jehně - je mládě ovce do 120 dnů

Roček, ročka - beránek či jehnička do věku 12 - 18 měs.

Beran  - pohlavně a tělesně vyspělý samec

Skopec - kastrovaný beran

Jehnička - samice ovce ve věku 12 -18 měsíců (neměla ještě mládě)

Oklamka - je jehnice, která byla předčasně zapuštěna

Bahnice - je samice ovce která již porodila

Bahnění - je ovčácký název pro porod (nemá to nic společného s bahnem :)

Hárání - je zootechnický název pro říji u ovcí

Geleta - nádoba na dojení

PLEMENA OVCÍ


Plemena ovcí chovaná v ČR

Plemna plodná

 • Romanovská ovce - plemeno pocházející z Ruska. Toto pleleno řadímě ke kožichovým krátkosrstým plemenům. Mězi plodná plemena jej řadíme díky své vysoké plodnosti, dosaahující úrovně více než 200 %. Ve vrhu často bývyjí 2 - 4 jehňata. Plemeno je charakteristické svou klabonosostí, středním tělesným rácem. Berani jsou černého zbarvení s bílými odznaky na hlavě, ocase a končetinách. hmotnost beranů je 60 - 70 kg, ovcí 40 - 50 kg.

Obrazek

 • Finská ovce - je středního tělesného rámce. Je rané a velice plodné - 200 %. Hmotnost beranů - 60 -80 kg, ovcí 45 -50 kg,
 • Východofríská ovce - pochází z holandsko-německých hranic. Je velkého tělesného rámce. Plemeno je dojné s trojstrannou užitkovostí -mléko-maso-vlna. Plemeno má slabý vlnový obrůst na hlavě, spodině břicha a končetinách. Nádoj u toho plemena někdy přesahuje i 1 000 kg, v průměru však 600 kg. Tučnost mléka je až 7 %. Plodnost se pohybuje okolo 200 %. Berani dosahují 80 -100 kg, ovce 60 -85 kg.

Plemena s kombinovanou užitkovostí

 • Merino - typické vlnařské plemeno, středního až většího tělesného rámce. Roční stříž beranů dosahuje až  12 kg a u ovcí 5 - 6,5 kg. Plodnost ovcí je 100 - 150 %. Bahnice dosahují hmotnosti 50-60 kg, berani až 100 kg. V současné době je mateřským plemenem. Je vhodné ke křížení s masnými plemeny.
 • žírné merino - bylo vyšlechtěno v Německu. Je vyššího tělesného rámce s velmi dobrou masnou užitkovostí. Vyznačuje  se také raností. Plodnost 140 - 160 %. Hmotnost beranů až 110 kg, ovcí 55 -60 kg. Plemeno do nížin.
 • Bergschaf Obrazek- odolné a nenáročné plemeno chované v Itálii, Německu a Rakousku (Tyroler Bergschaf). Jedná se o plemeno s trojstrannou užitkovostí. Plemeno má typické svislé uši, klabonos  a je velkého tělesného rámce. V SRN je chována i v hnědém zabarvení.  Plodnost je 200 -230 %, takže toto plemeno je vhodné jako mateřské.
 • Merinolandschaf - německé kombinované plemeno. Je odolné s plodností 150 - 170 %. Stříž je u ovcí 4 - 5 kg u beranů 6 - 7 kg. Hmotnost bahnic je 70 - 85 kg a beranů 120 - 140 kg.
 • Cigája - je plemenem několika barevných typů. Nejčastěji jako černohubá cigája s černě zbarvenými končetinami a hlavou. Jehňata se rodí jako tmavá a postupem času vybělují. Plemeno je charakteristické svou nenáročností a užitkovostí - maso-mléko-vlna. Denní produkce mléka je u tohoto plemen cca 1 kg za den a za laktaci 120 kg. Hmotnost bahnic je 50 kg a beranů 75 kg.
 • Šumavská ovce - ovce podhorksých a horských oblastí, chovaná na Šumavě. Plemeno je typické také svou trojstrannou užitkovostí. Roční stříž u beranů je 5 - 6 kg u ovcí 3 - 4 kg. Plodnost je na úrovni 140 %. Hmotnost bahnic je 40 - 45 kg a beranů 60 - 80 kg. Jedinci tohoto plemena patří mezi genové reservy ČR.
 • Valašská ovce -  je jedno z našich původních plemen, které vzniklo křížením několika plemen s původními slovenskými plemeny. Je středního až většího tělesného rámce s trojstrannou užitkovostí. Plodnost dosahuje 120 %. Ovce jsou odolné vůči nepříznivým podmínkám chovu. Živá hmotnost u bahnic 50 kg, u beranů 70 kg. Jedinci tohoto plemena patří mezi genové reservy ČR.

plemena masná

Obrazek

 • suffolk - původem z Anglie. Plemeno je velkého tělesného rámce, je rané a má velmi dobrou zmasilost. Maso je téměř bez tuku. Osvaleny jsou zejména kýty. Typické pro toto plemeno je černé zabarvení hlavy a nohou. Plodnost 130 - 160 %.
 • Oxford down - jak již název napovídá, tak pochází z Anglie. Je velkého tělesného rámce, se šírokým hřbetem. Plemeno je vyšlechtěno na bezrohost. Hlava a končetiny ksou černé. Plodnost tohoto plemen je 150 - 170 %. Bahnice váží až 90 kg, berani 100 - 130 kg. Plemeno snáší i drsnější klimatické podmínky.
 • Kent - další zástupce anglických plemen. Je celosvětově rozšířeno, je velkého tělesného rámce s velmi dobrým osvalením. Hmotnost bahnic dosahuje 80 kg a berani váží až 110 kg. Plemeno je bezrohé. Plodnost dosahuje 160 - 180 %. Plemeno je taktéž odolné vůči nepříznivým klimatickým jevům.
 • I´ le de France - jedná se o plemeno velkého tělesného rámce s dobře osvalenými tělesnými partiemi. Vzniklo křížením francouzských a anglických plemen (rambouillet x leicester). Plemeno řadíme mezi raná plemena. Plodnost dosahuje 120 - 140 %.
 • Texel - je plemeno pocházející z Holandska. Jedinci jsou velkého tělesného rámce s dobrým osvalením. plodnost 120 -150 %. Bahnice dosahují hmotnosti 70 -80 kg, berani 115 - 130 kg.

Obrazek

 • Charollais - francouzské plemeno s vynikající masnou užitkovostí a výbornou plodností až 190 %: Bahnice dosahují hmotnosti až 110 kg, berani 110 - 140 kg. Plemeno je rané a v současné době patří mezi velmi oblíbené na území ČR.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

halooooooooooooooooooooooo

anonym,12. 7. 2012 21:05

a co ak si to ty odkopiroval

pěkně okopírované stránky

standa,9. 9. 2009 21:33

co se nejdříve zeptat autora textu a fotografií než je zkopírujete z www.zootechnika.estranky.cz. Zdraví autor textu