Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHOV PRASAT OBECNĚ


Stavy prasat v ČR

Obrazek

Chov prasat je nedílnou součástí chovu hospodářských zvířat. Obliba tohoto masa je v návaznosti na tradiční českou kuchyni a je v současné době na našem území nejkonzumovanějším masem. Vedlejšími produkty v chovu prasat jsou krupon, štětiny či krevní žlázy (slouží k výrobě biopreparátů). Toto odvětví živočišné produkce, je jedno z mála, které není ovlivněno přímou dotační politikou a proto jej řadíme mezi odvětví, které je v rukou tržního hospodářství. Chov prasat je přímo navázaný na pěstování obilovin a je na něm závislý. Prase se oproti jiným hospodářským zvířatům vyznačují: vysokou plodností (až 15 selat ve vrhu, 2,4 za rok), krátkou dobou výkrmu a rychlou intnezitou růstu aj.

Celková světová produkce vepřového masa se pohybuje na úrovni 88 mil. tun masa, což představuje asi 1,2 miliardy zvířat. Největším chovatelem prasat na světě je v současné době Čína, která chová přes 50 % celosvětových stavů. EU se podílí na celosvětových stavech asi 20 % a USA cca. 10 %. Z Evropských zemí je největším chovatelem Německo, Španělsko, Polsko, Rusko či Francie.
Chov v podmínkách naší republiky má svá specifika. V médiích lze pozorovat i určité problémy, které jsou pro naši zemi charakteristické. V čem problémy spočívají: neschopnost producentů se sjednotit a mít společnou produkčně-odbytovou politiku, stále ještě neumíme plně využít genetický potenciál chovaných zvířat, včetně někdy špatné hygieny v chovech.

kategorie / rok 

1920

1960

1990

2000

2007

prasata celkem (ks)

1 563 000

3 499 000

4 789 898

3 687 967

2 830 415

z toho prasnic (ks)

239 000

342 000

310 869

296 811

224 878

zdroj: ČSÚ

Blízcí příbuzní našich kulturních plemen

Obrazek

Babirusa celebeská (babirussa babirussa) - samci mají charakteristické špičáky, jeho přirozeným biotopem jsou bažinaté oblasti Celebesu, má velmi silnou kůži a potravu sbírá ze země.


 

Obrazek

Prase vousaté


 


 


 

 

ObrazekŠtětkoun africký - je oproti prase malého vzrůstu, jeho domovinou je Afrika, spodní část těla a tlamy jsou černé barvy. není příliš plodné.

 

Obrazek
Pekari bělobradé - má na krku širokou bílou skvrnu, žije zejména ve Střední a Jižní Americe, je zvířetem stádovým , pro které není problém přeplavat řeku.


 

 

PLEMENA PRASAT - MATEŘSKÁ POZICE

Vyznačují se zejména:
 • vynikající reprodukcí (velký počet selat, mléčností, mateřskými vlastnostmi).
 • výbornou růstovou schopností
 • přiznivými parametry JH (jatečné hodnoty)
 • odolností na stres
 • větším až velkým tělesným rámcem
 • pevnou konstitucí
 • dobrou chodivostí a klidnějším temperamentem oproti otcovským plemenům

Bílé ušlechtilé (BU)

ObrazekJe původem z Anglie, kde vzniklo na základě křížení několika kontinentálních i mimokontinentálních prasat. Někdy bývá označováno jako Large white. Charakteristické je pro toto plemeno: vzpřímené uši, bílé zbarvení, bílé štětiny, dobré osvalení plece a kýty.


V současné době je chováno ve dvou užitkových typech:
 • kombinovaný
Vyznačuje se velkým tělesným rámcem, výbornou reprodukcí a růstovou schopností, jde o sádelnomasný typ.
 • masný
Vyznačuje se výbornou růstovou a masnou schopností, je ranější, je středního tělesného rámce.

šlechtitelský standard
živě narozených selat 13
denní přírůstek (g) 1300
spotřeba směsi na 1 kg přírůstku 2,6
podíl libové svaloviny (%) 54 - 56

Landrace (L)

ObrazekJe původem z Dánska. Taktéž se na jeho vzniku podílelo mnoho plemen. Stejně jako bílé ušlechtilé je plemeno chováno resp. používáno do mateřské pozice.Plemeno je velmi plodné a má velmi dobré parametry masné užitkovosti (přírůstek, zužitkování krmiva aj). Je dále charakteristické svým větším tělesným rámcem. Uši jsou u tohoto plemene klopené. Barva kůže je narůžovělá, štětiny jsou bílé barvy. Menší nevýhodou tohoto plemene, je větší náchylnost ke stresům. Plemeno je chováno ve 3 užitkových typech: bekonovém, masném a francouzském (supermasném). Landrace, nebo někdy psáno landrasa má velmi dobře osvalenou kýtu.

šlechtitelský standard
živě narozených selat 13
denní přírůstek (g) 1300
spotřeba směsi na 1 kg přírůstku 2,6
podíl libové svaloviny (%) 55 - 56

Přeštické černostrakaté prase (Pc)

ObrazekPlemeno je našim národním plemenem, které vzniklo v západních Čechách v oblasti přešticka a královicka. Na plemeni se podílelo několik plemen evropských. Je zařazeno do národního programu ochrany genových reserv ČR. Předností tohoto plemene je zejména jeho výborná plodnost, mléčnost a vysoká odolnost (vůči podmínkám vnějšího prostředí, infekcím aj). Záporem jsou horší parametry výkrmnosti a brzské tučnění.. Barva tohoto plemene, jak již název napovídá je černobílá, bez specifikace podílů černé a bílé barvy. Plemeno je středního až většího tělesného rámce, pevnější konstituce, je dobře chodivé. Dalším typickým plemenným znakem je poloklopenost uší.


užitkovost plemene

živě narozených selat 11
průměrný denní přírůstek (g) přibližná hodnota 820
podíl libové svaloviny 55 - 57

PLEMENA PRASAT - OTCOVSKÁ POZICE


Vyznačují se zejména:
 • horší plodností než mateřská plemena
 • výbornou jatečnou hodnotou
 • velmi dobrou růstovou schopností
 • vysokým podílem libové svaloviny
 • dobrým zdravím
 • středním až větším tělesným rámcem
 • jsou více náročná na chovné prostředí
 • jsou citlivější na stres

Duroc (D)

ObrazekToto plemeno vzniklo v USA. Vzniklo ve dvou rázech a to: New Jersey (červené) a New York (duroc). Plemeno má lepší parametry v reprodukci než ostatní otcovská plemena. Vyznačuje se dobrou růstovou schopností a tvorbou svaloviny. U tohoto plemene je možno vykrmovat zvířata do vyšších porážkových hmotností, aniž by došlo k výraznějšímu zhoršení kvality masa (zejména protučnění). Plemeno je velkého tělesného rámce, klidného temperamentu, červeno-rezavého zbarvení. Duroc je plemenem odolným vůči stresu a infekcím. Uši jsou poloklopené, kýta a plec jsou dobře osvaleny. Záď zvířat je sražená .
šlechtitelský standard
průměrný denní přírůstek (g) 900
spotřeba směso na 1 kg přírůstku do 2,7 kg
podíl libové svaloviny (%) 55 - 60
 

Hampshire (H)

ObrazekPlemeno vzniklo v Anglii z angického sedlového prasete. Vyznačuje se dobrou reprodukční užitkovostí, dobrou růstovou schopností, velmi dobrou JH (jatečnou hodnotou). Zvířata jsou stejně jako jedinci plemene duroc odolní vůči stresu. Zvířata josu středního až většího tělesného rámce. Barva prasat je černá s tím, že v oblasti obou plecí a hřbetu se táhne bílý pruh. Uši jsou krátké a vzpřímené. Plece jsou dobře osvalené. Kýty jsou klenuté a hluboce nasazené (jsou výrazné).
šlechtitelský standard
průměrný denní přírůstek (g) 900
spotřeba směso na 1 kg přírůstku do 2,7 kg
podíl libové svaloviny (%) 55 - 60
 

Pietrain (PN)

ObrazekJe řazeno k nejmladším plemenům v Evropě. Pochází z oblasti Wallonne (Belgie). Plemeno bylo uznáno v roce 1956. Často pietraina oznařujeme jako prase 4 šunek, což je díky jeho výraznému osvalení hřbetu, kýt a plec. Plemeno však dosahuje relativně nízké plodnosti (v porovnání s ostatními otcovskými plemeny). Růstová schopnost zvířat je přiměřená. Kladem tohoto plemene je vynikající jatečná hodnota. Plemeno je středního tělesného rámce. Kůže zvířat je šedo-bílého zbarvení s možností černé pigmentace zejména v oblasti zádě. Uši jsou malé a vzpřímené. Kýty a plec jsou mohutně zmasilé. Zvířata jsou nervózního temeperamentu, což se projevuje možností výskytu vady masa zvané PSE (viz. konec této sekce).
šlechtitelský standard
průměrný denní přírůstek (g) 800
spotřeba směso na 1 kg přírůstku do 2,7 kg
podíl libové svaloviny (%) 60 - 65
 

České výrazně masné (ČVM)

Je našim plemen, které bylo uznáno v roce 1991. Vzniklo na základě syntetických linií 96 a 98 za vzniku linie 97. Linie 96 a 98 byly takto připařovány (BL x D) x (BL x H) = (BL 50 %, D 25 %, H 25%). Plemeno bylo následně v rámci 97 příbuzensky připařováno až do uznání. Plemeno se vyznačuje výbornou výkrmností, velmi dobrou plodností, průměrnou jatečnou hodnotou. Je středního až většího tělesného rámce. Zbarvení je bílé s možností černých skvrn. Plece jsou velmi dobře osvalené, stejně tak jako kýty.
šlechtitelský standard
průměrný denní přírůstek (g) 900
spotřeba směso na 1 kg přírůstku do 2,6 kg
podíl libové svaloviny (%) 57 - 62
 

Belgická landrace (BL)

ObrazekJedná se o plemeno, které řadíme do kategorie supermasných. Mluvíme o něm také, jako o 4 šunkovém. Vzniklo na základě křížení místních belgických plemen s landrasou a pietrainem. Podíl krve landrasy je 70 % a pietraina 29 %. Tvar landrasy při pohledu zhora nám připomíná housle. Plemeno je díky své výrazné, až extrémní zmasilosti méně plodné, má průměrné růstové schopnosti s vynikající jatečnou hodnotu. Zvíře má výraznou hřbetní rýhu. Plec je široká, mohutná a silně osvalená. Také kýta je výrazně sovaelná. Uši jsou klopené. Plemeno je středního tělesného rámce a je velmi citlivé na stres, které se může projevit vznikem vady PSE (viz. konec této stránky).
šlechtitelský standard
průměrný denní přírůstek (g) 900
spotřeba směso na 1 kg přírůstku do 2,6 kg
podíl libové svaloviny (%) 63 - 65
 

Bílé ušlechtilé otcovská linie

ObrazekOproti mateřskému plemeni se neliší, neboť tato linie z něj vznikla. Je taktéž chrakteristické bílé barvy, avšak podstatnějších rozídlů je na zvířatech možno pozorovat zejména v oblastech hřbětu, kde je výraznějščí mediální rýhy. Jedinci jsou také výrazněji osvaleni (zejména plec a kýty) a jsou u nich dosahovány lepší parametry výkrmnosti a jatečné hodnoty. Jedinci jsou oproti mateřské linii většího tělesného rámce a jsou mohutnější.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

obrázky

Danka,21. 1. 2013 22:53

Moc hezky vypracované, ale chtělo by to něco udělat s obrázkama...objevuje se jich jen pár a to jsem zkusila několik prohlížečů..

Re: obrázky

Jana,28. 6. 2017 13:54

No, vypracované... Je to okopírováno ze stránek zootechnika.cz, čili nejspíš porušení autorských práv a ještě navíc vydávání cizího textu za svůj, jelikož není uveden originální zdroj... No jo, ale jsme v Česku, že.. Slušnost nula.